In oneself lies the whole world and if you know how to look and learn, the door is there and the key is in your hand. Nobody on earth can give you either the key or the door to open, except yourself - Krishnamurti


Unik Metod - livsnycklar till insikt och förändring

I individuella möten eller mindre grupper lär jag dig undersöka, förstå och frigöra dig från mentala, känslomässiga eller fysiska smärtor och livsproblem. När du får insyn i dina upplevelser och kan omvandla dem till klarsynta insikter och erfarenheter, försvinner symtomet eller livsproblemet ofta lika snabbt som det kom. Genom att lära dig finna svaren på dina livsfrågor inom dig själv, finner du vägen till lärandet och ett allt mer inspirerande och lyckligt liv. Läs vidare vad du kan uppnå.
 

För alla dina livsproblem

Symtom och obehag är kroppens fantastiska alarmklocka, som väcker oss till insikt om att vi gör något som inte fungerar. Sedan gäller det bara att förstå vad det är och lära oss sluta göra så. För mig var det en revolution när jag upptäckte att mina livsproblem inte var där för att göra livet svårt för mig, utan för att hjälpa mig förstå vad jag hade att lära. Ännu bättre var det när jag märkte att jag faktiskt kunde lära och frigöra mig från problemen och få ett så oändligt mycket lättare och skönare liv. Det vill jag dela med mig av till dig! Inlärningen är praktisk och förankrad i verkliga livet där vi tillsammans undersöker och löser dina aktuella frågor eller problem. Jag lär dig ställa de rätta frågorna om dina upplevelser, hur du kan ifrågasätta ogranskade idéer och övertygelser, samt hur du kan integrera förändring i ditt liv. Du kommer också få en ny djupgående förståelse av dig själv och människorna omkring dig. Du kan ta upp alla typer av frågor, symtom eller problem.
 

utvecklas inom skapande, lärande och idrott

Jag visar inte bara hur du kan lära av dina livsupplevelser, utan även hur din inlärning av olika färdigheter kan bli enklare och roligare samt hur du kan frigöra din fulla potential inom idrott och skapande. För dig som musiker kan det t.ex. innebära hur du på ett enkelt och intuitivt sätt kan låta musiken flöda fritt, utan några mentala, känslomässiga eller fysiska hinder. Alla frågor om skapande, idrott och lärande är välkomna.
 

metodik För ett harmoniskt liv

Förutom att jag lär ut utifrån erfarenheter och insikter från mitt eget liv och lärande, undervisar jag i kanadensaren David Gormans banbrytande metod LearningMethodsTM. Metodiken som inbegriper en helhetssyn på människan, har redan hjälpt ett stort antal människor att själva aktivt lära sig av livet och skapa sig ett allt mer harmoniskt liv.  
 

Bakgrund och verksamhet

Sedan 20+ år driver jag utbildningsverksamheten Learn2Learn, dit tusentals människor kommit med alla typer av bakgrund och yrken, däribland par. Min bakgrund som kammarmusiker och alternerande solooboist i Kungliga Filharmoniska Orkestern har även lett till en specialisering inom musikers och artisters frågeställningar och därför är många som kommer professionella musiker, sångare och dirigenter, varav många framstående scenartister. Jag har även utbildat och coachat musikstudenter på Kungliga Musikhögskolan, med flera musikhögskolor och proffessionella musikinstitutioner, i att frigöra sin inre potential samt att må fantastiskt på alla plan i sitt musikeryrke.

Jag önskar att du och alla som önskar, artist eller inte, får upptäcka den potential av visdom och livsglädje som bor inom oss alla.

 

Varmt välkommen!


Bodil Rummelhoff
 

"När jag kom till Bodil första gången hade jag egentligen ingen som helst aning om vad metoden innebar eller hur det skulle kunna hjälpa mig. I efterhand kan jag konstatera att det är något av det bästa jag tagit mig för i hela mitt liv."
Anna-Karin Johansson

"Tack vare LearningMethods har jag hittat tillbaka till mitt eget sätt att spela fiol och göra musik. Jag har lärt mig att lita på mig själv och dra nytta av mina egna erfarenheter på alla områden i livet. Det har gjort en enorm skillnad i mitt liv." 
Karin Berggren

"Jag känner mig glad och stark på ett grundat sätt. Det är en egendomlig men mycket behaglig känsla, och den finns på något sätt i varje kroppsdel. Det känns fantastiskt att kunna tycka om hela sig själv, till både kropp och själ.
Anna Zander

Copyright by Bodil Rummelhoff (except where noted) The LearningMethods name and logo are trademarks of David Gorman