vilka livsproblem vill du utforska?

Du kan utforska alla typer av problem, frågor eller områden i ditt liv som du vill lösa, förstå eller utveckla. Jag lär dig applicera din inneboende intelligens på dina livsupplevelser och hur du därmed lättare kan förstå, navigera och frigöra dig själv och ditt liv till det du önskar. 


frågor som andra tagit upp:

Nervositet/rampfeber: Vid föredrag, provspelningar och andra scenframträdanden, i sociala sammanhang, prestationsångest, blackout, etc.

Självkänsla och egenvärde: Frågor om självförtroende, identitet, existentiella och andliga frågor, non-dualitet, medvetenhet, närvaro, etc.
 

Stress: Deadlines, ekonomiska svårigheter, personliga kriser, trötthet, utmattningssyndrom, etc.

Fysiska symtom: Muskelspänningar, värk och smärtor, tennisarm, whiplash, tinnitus, fysiska låsningar, spänningshuvudvärk, balans och helhet,  kroppens respons på olika fokus, etc.

Oro: Över situationer som varit eller kan komma, sömnlöshet, ältande etc.

 

Fobier och rädslor: Flygrädsla, höjdskräck, panikångest, social fobi, etc. 

Tvångshandlingar och beroende: Ätstörningar, ohälsosam kost, rökning, missbruk, etc.

Depression: Apati, sorg, leda, skuldkänslor, frågor kring mening, inspiration och livssyfte, låg självkänsla, etc.

Ovanor: Tidsoptimism, glömska, oordning, frågor kring livsstil och matvanor, etc.
 

Relationer: Ensamhet, sex- och samliv, svartsjuka, känna sig sårad, separationer, barn-och familj, etc.
 

Kommunikation: Irritation, ilska, missförstånd, konfliktlösning med partner, kollega, mfl. Samarbete och ömsesidig förståelse mellan föräldrar och barn, medling mellan barn, etc.

Utveckling: Konstruktiv Inlärning, instudering, närvaro, fokus, intention, flow, inspiration. Utvecklas andligt, personligt eller socialt. Frigöra skapande inom musik, dans, teater och konst eller frigöra din potential inom idrott, etc. 

Se även här:
Musiker
Uppnå

Metodik
 

Övriga inlärningsprojekt: Hur fortsätta lära sig och undersöka på egen hand? Hur fungerar vårt inre vägledningssystem? Hur bejaka snarare än forcera inlärning? Hur sluta gå i vägen för oss själva? Pedagogik, barn-"uppfostran", etc.

                              

  
                                Copyright by Bodil Rummelhoff (except where noted) The LearningMethods name and logo are trademarks of David Gorman