hur vill du utvecklas och frigöras?

Du kan ta upp alla typer av frågor, problem eller områden i ditt liv som du vill lösa, utveckla eller frigöras i. Här är några exempel:

Nervositet/rampfeber: Vid föredrag, provspelningar och andra scenframträdanden, i sociala sammanhang, prestationsångest, blackout, etc.

Självkänsla och egenvärde: Frågor om självförtroende, identitet, existentiella och andliga frågor, non-dualitet, medvetenhet, närvaro, etc.
 

Stress: Deadlines, ekonomiska svårigheter, personliga kriser, trötthet, utmattningssyndrom, etc.

Fysiska symtom: Muskelspänningar, värk och smärtor, tennisarm, whiplash, tinnitus, fysiska låsningar, spänningshuvudvärk, balans och helhet,  kroppens respons på olika fokus, etc.

Oro: Över situationer som varit eller kan komma, sömnlöshet, ältande etc.

 

Fobier och rädslor: Flygrädsla, höjdskräck, panikångest, social fobi, etc. 

Tvångshandlingar och beroende: Ätstörningar, ohälsosam kost, rökning, missbruk, etc.

Depression: Apati, sorg, leda, skuldkänslor, frågor kring mening, inspiration och livssyfte, låg självkänsla, etc.

Ovanor: Tidsoptimism, glömska, oordning, frågor kring livsstil och matvanor, etc.
 

Relationer: Ensamhet, sex- och samliv, svartsjuka, känna sig sårad, separationer, barn-och familj, etc.
 

Kommunikation: Irritation, ilska, missförstånd, konfliktlösning med partner, kollega, mfl. Samarbete och ömsesidig förståelse mellan föräldrar och barn, medling mellan barn, etc.

Utveckling: Effektiv och inspirerande instudering. Närvaro, intention och flow. Utvecklas andligt, personligt eller socialt. Frigöra skapande inom musik, dans, teater och konst eller frigöra din potential inom idrott, etc. 

Se även:
Musiker
Uppnå

Metodik
 

Övriga inlärningsprojekt: Hur fortsätta lära sig och undersöka på egen hand? Hur fungerar vårt inre vägledningssystem? Hur bejaka snarare än forcera inlärning? Hur sluta gå i vägen för oss själva? Pedagogik, barn-"uppfostran", etc.

                              

  
                                Copyright by Bodil Rummelhoff (except where noted) The LearningMethods name and logo are trademarks of David Gorman