If we can really understand the problem, the answer will come out of it,
because the answer is not separate from the problem - 
Krishnamurti

 

symtomen visar DIG Vägen

Oftast kan vi själva lösa de problem som dyker upp i våra liv. Men ibland kan de vara så kniviga att vi inte vet riktigt hur vi ska göra. Då är det lätt hänt att vi går vilse i snårskogen av olika "behandlingsmetoder". T.ex betraktar vi ofta symtom och känslor som problem och försöker eliminera dessa istället för att försöka förstå vad som orsakat dem. När vi "behandlar" symtom försvinner de kanske för en stund men risken är stor att orsaken kvarstår och att symtomen återkommer med ännu större kraft.
 

Jag utbildar istället för behandla.

När ett problem eller symtom uppstår utgår jag från att vi är "hela" som människor och att symtomet bara är en "väckarklocka" som visar att vi gått i vägen för oss själva och vår helhet på något vis. Ett exempel kan vara om vi blir spända och får ont. Då ligger inte lösningen i muskelavspänning. Lösningen ligger snarare i att identifiera varför och hur spänningen uppstått. Vad var det du gjorde som gjorde kroppen spänd? Vad tänkte du på? Vad hade du uppmärksamheten på? Vad försökte du göra eller kontrollera? Hur gjorde du en annan gång när du kände dig avspänd och fri i en liknande aktivitet? När du förstår vad du gör som skapar spänningen och slutar göra så, får du muskelavspänningen på köpet. 

Jag lär dig med andra ord att att observera dina tankar, uppmärksamhet, känslor, beteende, etc. både när det gått "bra" och "dåligt". Tack vare denna undersökning kan du upptäcka skillnaden i hur du betett dig då, och vad som egentligen styr ditt beteende. När du har fått insikt om och löst upp de bakomliggande och begränsande övertygelser som styr ditt beteende in i det oönskade problemet, lär jag dig välja den väg som verkligen leder dig dit du önskar.


ordning på korten

För att du ska kunna lära av dina problem och förändra din situation, lär jag dig olika verktyg och principer för hur du kan göra din inre information begriplig, samt hur du kan vara noggrann i ditt undersökande och ställa kraftfulla frågor dig själv. Ett exempel kan vara att tänka sig att all den information du får upp kring ett problem, är som en kortlek du slänger upp på bordet. Det är först en enda röra. För att reda upp i röran behöver du t.ex. se om det saknas något kort, för att få fram all nödvändig information. Du behöver sortera bort kort som inte hör till kortleken, så att du slipper förvilla dig i spekulationer och efterkonstruktioner. När bara de nödvändiga korten med fakta finns kvar på bordet behöver du sortera dem på ett begripligt sätt. Dels behöver du veta vilka som är orsak och vilka som är verkan, så att du kan identifiera och eliminera det verkliga problemet (orsaken) och inte försöka dig på den omöjliga uppgiften att ta bort symtomet (verkan eller "budbäraren"). Dels behöver du veta vilka kort som är begränsande föreställningar som inte stämmer med verkligheten och vilka kort som stämmer. På det viset kan du rätta till de missförstånd som ligger bakom ditt beteende. När du kan undersöka, sortera och förstå din egen inre information kan du lättare börja agera på ett sätt som är i samklang med din natur och vad du önskar uppnå.
 

Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime - Maimonides


Experiment, utvärdering och praktik

När du hittat en hypotetisk lösning på ditt problem är det dags att göra praktiska experiment för att testa hypotesen. Detta kan antingen ske under min vägledning, tex med ett instrument, eller så kan experimentet ske ute i någon av de vardagliga situationer där proplemet brukar uppstå, som tex på en scen, socialt sammanhang eller hemma med familjen. När du har testat experimentet får du lära dig hur du utvärderar det på ett noggrant sätt, så att du slipper missförstå resultatet och skaffa nya falska övertygelser, utan istället  kan dra konstruktiv lärdom av det. Därefter är det antingen läge för fler undersökningar och experiment eller så är det dags för sista steget som handlar om hur du praktiskt kan omsätta dina nya kunskaper i handling och nya konstruktiva vanor, vilket är en stor och lika viktig del av inlärningen.


utvecklas inom konstnärliga Ämnen, idrott och studier

Metodiken kan med stor fördel användas om du vill utvecklas inom ett visst område, t.ex. inom musik, konst, dans, teater, sport, arbete och studier. Tillsammans undersöker vi hur du kan lära dig det du önskar på ett enklare, effektivare och mer inspirerande sätt, där även ditt unika uttryck kan blomma ut. Detta gör vi på samma sätt som när vi löser ett problem. Alltså genom att du lär dig förstå dina upplevelser och identifiera vad det är som gör att det går "dåligt" när det går "dåligt" och "bra" när det går "bra". Vad tänkte du på? Var hade du uppmärksamheten? Vad försökte du göra eller kontrollera? Precis som när vi löser ett problem får du lära dig att identifiera varför du gör som du gör i olika situationer. På så vis kan du även där genomskåda begränsande övertygelser som hindrar dig att komma vidare i din utveckling. Det är dessa missuppfattningar om hur vi faktiskt fungerar som vi behöver se igenom för att få till stånd en grundläggande förändring.
 

There is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life, from the moment you are born to the moment you die, is a process of learning - Krishnamurti


                            Copyright by Bodil Rummelhoff (except where noted) The LearningMethods name and logo are trademarks of David Gorman