metodik

I Learn2Learn använder jag mig dels av David Gormans metod LearningMethodsTM , och dels av egna erfarenheter och metoder från mina 20+ års undervisning, där jag utgår från en helhetssyn på människan. Första gången du kommer till mig ger jag dig en introduktion om alla de fantastiska egenskaper vi människor har inom oss, som kan hjälpa oss att komma till klarhet i våra liv. En sådan introduktion brukar ge ett "helikopterperspektiv". När vi därefter tillsammans löser ett aktuellt problem som du önskar få hjälp med, förklarar jag mera hur vi går tillväga, så att du i allt högre grad kan använda metoden på egen hand.

Jag visar dig till exempel hur du kan undersöka en tidigare konkret situation då symtomet gav sig till känna. Genom att rulla "filmen" så långsamt att du kan iaktta vad som hände i varje "stillbild" i händelsen, kan du rekonstruera vad som utlöser symtomet. När du har identifierat och klargjort de tanke-, uppmärksamhets- eller beteendevanor som är orsaken till problemet, visar jag dig hur du kan lösa upp de eventuella övertygelser som ligger bakom genom kraftfulla frågor.

På liknande sätt visar jag dig hur du kan observera det som pågår i din inre värld i nuet, hur du kan klargöra din upplevelse och se vilka val du kan göra som gagnar dig bättre. 

Till sist lär jag dig hur du kan praktisera dina nya insikter i vardagen så att du verkligen uppnår den förändring du önskar. Vi kommer överens om hemuppgifter som du kan göra till nästa gång, då jag vägleder dig vidare.

Dessa lektioner kan ske individuellt, för par eller i mindre grupper.

Jag erbjuder även coaching och samtalsstöd.

 
                               Copyright by Bodil Rummelhoff (except where noted) The LearningMethods name and logo are trademarks of David Gorman